Wet eenmalige huurverlaging 2023

In 2023 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging. Dat betekent dat huurders van een sociale huurwoning met een huur hoger dan €575,03 en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging, omdat zij relatief duur wonen. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u voor 1 juni 2023 automatisch bericht van ons.

U krijgt automatisch de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie

 • U woont op 1 maart 2023 in uw zelfstandige huurwoning.
 • Uw kale huurprijs is op 1 maart 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • U voldoet aan deze inkomensgrenzen.

Let op: huurt u een woonwagen, is uw kale huurprijs op 1 maart 2023 hoger dan € 575,03 en voldoet u aan deze inkomensgrenzen? Vraag dan zelf de eenmalige huurverlaging aan. Hoe u dat doet, leest u onderaan deze pagina.

De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden was in 2021 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt hierbij niet mee. Op basis van deze gegevens horen wij van de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor de huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u voor 1 juni 2023 bericht van ons

U hoeft zelf dus niets te doen. Als uw huur omlaaggaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaaggaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand. Dit is de kale huurprijs zonder servicekosten.

Huurt u een woonwagen of is uw inkomen na 2021 gedaald?

Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. In dit overzicht leest u er meer over. Is uw inkomen na 2021 gedaald en komt u daarmee terecht onder de 120% van het sociaal minimum loon én is uw kale huurprijs in 2023 hoger dan € 575,03? Dan kunt u deze huurverlaging tot 31 december 2024 zelf bij ons aanvragen door te mailen naar bezwaarformulier@zayaz.nl. Hieronder leest u hoe u dat doet.

De eenmalige huurverlaging zelf aanvragen

Om te bepalen of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging, hebben wij enkele gegevens van u nodig. U moet in ieder geval gegevens over de laatste 6 verstreken maanden aanleveren, tot het moment van de aanvraag. Hieronder leest u wat hiervoor nodig is.

Wat is nodig voor de aanvraag?
 • Een door uzelf opgestelde en ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden (hoeveel bewoners, hoeveel daarvan zijn inwonende kinderen van u tot 27 jaar).
 • Bewijsstukken van het inkomen van alle bewoners (behalve inwonende kinderen tot 27 jaar) in de laatste 6 maanden vóór het huurverlagingsverzoek.
  • van werknemers / flexwerkers: per persoon loonspecificaties van de afgelopen 6 maanden;
  • van bewoners die een uitkering / AOW / pensioen ontvangen: per persoon specificaties van de / het in de laatste 6 maanden ontvangen uitkering / AOW / pensioen;
  • van zzp'ers: per zzp'er een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden;
  • bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst / uitkering en geen inkomen uit onderneming: per persoon een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden min de daarvoor gemaakte kosten.

Wat gebeurt er nadat u de huurverlaging heeft aangevraagd?

Als uw aanvraag bij ons binnen is gekomen, controleren wij eerst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en dus rechtsgeldig is. Vervolgens krijgt u binnen 3 weken een reactie van ons per brief. Hierin staat of u de huurverlaging krijgt of niet. En als u de huurverlaging krijgt, per wanneer de verlaging ingaat. Deze datum is gebaseerd op de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Binnen 3 weken nadat de huurverlaging is doorgevoerd, geven wij de verlaagde huurprijs door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum een verzoek om uitspraak bij de huurcommissie indienen. De Huurcommissie toetst het huurverlagingsvoorstel aan de richthuurprijs van € 575,03 per maand. eventueel naar de Huurcommissie.

Ik wil meteen...