Als we bij u gaan renoveren

Een renovatie is behoorlijk ingrijpend. Zeker als u tijdens de werkzaamheden in de woning blijft wonen. Gaan we bij u renoveren? U leest hieronder alvast een aantal dingen die goed zijn om te weten.

Vergoeding

In sommige gevallen heeft u recht op een vergoeding
Hiervoor gelden wel afspraken en voorwaarden.

Meer informatie over deze vergoeding

Soms hebben bewoners recht op een vergoeding als zij overlast hebben door onderhouds- en renovatieprojecten. De Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben hierover samen afspraken gemaakt.

De regeling geldt wanneer:

- er sprake is van een vernieuwing door verandering of toevoeging aan de woning op meerdere onderdelen, en;
- wij de werkzaamheden uitvoeren terwijl de bewoner in de woning blijft wonen, en;
- de bestaande huurovereenkomst voortgezet wordt, en;
- er 10 of meer woningen bij het project berokken zijn (tenzij het gaat om minder dan 10 woningen die de corporatie samen toch als complex beschouwd).

Puntensysteem

De Stedelijke Regeling ongemakkenvergoeding werkt met een puntensysteem
Pas als er sprake is van 14 overlastpunten of meer op projectniveau, kan een bewoner recht hebben op een vergoeding.

Lees hier de volledige regeling >>

Voorstel

U krijgt een voorstel als we iets aan uw woning willen verbeteren of toevoegen. Er staat in:
  • Welke werkzaamheden dringend nodig zijn om de woning te onderhouden. En zo technisch goed te houden. Die werkzaamheden moeten wij altijd uitvoeren.
  • Welke extra werkzaamheden we willen doen, die iets aan de woning verbeteren of toevoegen.

Stemmen

We gaan alleen aan de slag als minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat met het voorstel. Daarover mogen alle bewoners meestemmen.

Zodra de uitslag van de stemming bekend is, krijgt u hierover een brief. Daarin staat of minimaal 70% van de huurders akkoord is met de extra werkzaamheden. Is dat het geval? Dan gaan alle werkzaamheden door, bij alle bewoners.

Huurverhoging

Een renovatie kan invloed hebben op de huurprijs. Gaan we aan uw woning iets verbeteren? Dan hoort u altijd van tevoren of de huurprijs hierdoor verandert.

Bezwaar

Heeft u tegen het voorstel gestemd en wilt u niet dat de extra werkzaamheden doorgaan? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt géén bezwaar maken tegen de werkzaamheden die dringend nodig zijn. Die werkzaamheden moeten wij altijd uitvoeren.

Als u bezwaar wilt maken, moet dat binnen 8 weken. Die 8 weken gaan in op de datum waarop wij de uitslag van de stemming aan u versturen. Om bezwaar te maken, start u een procedure bij de kantonrechter. Die beslist of u een goede reden heeft voor uw bezwaar of niet. Start u de procedure niet binnen 8 weken? Dan kunt u geen bezwaar meer maken.

Bezwaar maken via de kantonrechter is niet eenvoudig. Vraag daarom altijd hulp van een advocaat, jurist, rechtsbijstand of het Juridisch Loket. Is uw inkomen beperkt? Kijk dan of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wilt u meer weten over het starten van een procedure bij de kantonrechter? U leest er alles over op de website van de Nederlandse rechtspraak.