Samen met de gemeente 's-Hertogenbosch en de andere Bossche corporaties werken wij aan een duurzame toekomst voor de stad. Daarom zoeken we bijvoorbeeld naar alternatieven voor aardgas. Dat doen we onder anderen in 't Zand: daar startten bewoners een initiatief om een deel van de buurt aardgasvrij te maken.

Wat er tot nu toe is gebeurd

In 2019 startten betrokken bewoners van de wijk 't Zand een eigen initiatief: 't Ecozand. Hierin werkten zij een plan uit om een deel van de wijk aardgasvrij te maken. De gemeente 's-Hertogenbosch hielp hen om het plan compleet te maken, met steun van netbeheerder Enexis en de betrokken woningcorporaties: Zayaz, BrabantWonen en woningstichting Charlotte van Beuningen.

In oktober 2020 werd bekend dat dit initiatief een landelijke rijksbijdrage krijgt vanuit het 'Programma Aardgasvrije Wijken'. Met andere woorden: 't Zand is officieel proeftuin geworden.

Wat we gaan doen

Dit is en blijft een project van de lange adem. Want het aardgasvrij maken van een buurt of wijk is allesbehalve eenvoudig. Maar met de bijdrage van het Rijk hebben betrokken partijen extra financiële middelen om te versnellen en concrete stappen te zetten.

't Zand hoort nu bovendien bij de landelijke proeftuinen, bedoeld om (van elkaar) te leren. Uiteraard zijn we hier in gestapt met een streven – we willen 't Zand klaar maken om in 2028 aardgasvrij te kunnen worden – maar de buurt maakt dus vooral onderdeel uit van een breed landelijk leerproces.

Om welke woningen gaat het?

Het proeftuingebied ligt aan het noordelijke gedeelte van 't Zand, tussen de Boschveldweg, Boschdijkstraat, Cuperinusstraat, Oisterwijkstraat, Halvemaanstraat en Havensingel. Hier staan vooral huurwoningen, maar ook koopwoningen en bedrijven. Ook Willem Twee ligt in het gebied.

Partners

De proeftuin doet de Gemeente 's-Hertogenbosch samen met een aantal partners: buurtinitiatief ’t Ecozand, woningcorporaties Zayaz, BrabantWonen en Charlotte van Beuningen, Enexis, Enpuls, Waterschap Aa en Maas en Farent.

Betrokkenen namens Zayaz

Projectleider Zayaz: Richard van Maarschalkerwaard
Projectconsulent Zayaz: Ingrid van der Waard

Nieuwsbrieven

Regelmatig versturen wij nieuwsbrieven met updates en projectinformatie naar bewoners van 't Zand. De verschenen nieuwsbrieven vindt u hieronder terug. Klik op de link en lees de nieuwsbrief online!
Nieuwsbrief 1 Proeftuin 't Zand - oktober 2022

Meer informatie

Als u meer wilt weten over dit project, kijk dan op de website van de initiatiefnemers van 't Ecozand: www.ecozand.nl.
Ook op de website van gemeente 's-Hertogenbosch vind je meer informatie.

Meer informatie over het 'Programma Aardgasvrije Wijken' van de overheid vindt u op www.aardgasvrijewijken.nl .