Dinsdag 25 januari ondertekenden de gemeente 's-Hertogenbosch, het Stedelijk Huurders Platform (SHP) en de Bossche woningcorporaties (BrabantWonen, JOOST, Mooiland en Zayaz) de Uitvoeringsagenda 2022. Hierin staan de specifieke afspraken waarmee invulling wordt gegeven aan de meerjarige prestatieafspraken 's-Hertogenbosch 2021 – 2025.

Meer mensen een goed thuis
De belangrijkste bijdrage dit jaar is zorgen voor meer woningen: in ieder geval 500! Dat betekent een thuis voor zo'n 1200 mensen. Dat doen we met nieuwbouw, flexwoningen en aanpassing van bestaande gebouwen, zoals kantoren. Dat is een mooi resultaat.

Samenwerken op niveau van de buurt
We willen met ons werk ook en juist mensen een goed thuis bieden, in een prettige en sterke buurt. Daarom organiseren het SHP, huurders en corporaties activiteiten om nieuwe huurders welkom te heten in hun buurt. Ook pakken we door op de integrale gebiedsaanpak. Dat betekent dat we steeds beter samenwerken op het niveau van de buurt. Daardoor kunnen we doen wat nodig is voor de mensen en de buurt. Én kunnen we zorgen dat de opgaves evenwichtig verdeeld worden over de hele gemeente.

Energiearmoede
Tot slot vinden we het belangrijk dat huurders hun woonlasten kunnen blijven betalen. Zeker in tijden dat de energierekening oploopt en meer zaken duurder worden. Daarom helpen we bij het besparen van energie, bij het verlagen van woonlasten en maken we woningen energiezuinig.

Met de Meerjarige Prestatieafspraken geven gemeente, corporaties en huurders invulling aan een aantal belangrijke opgaven uit de gemeentelijke Woonvisie. Meer weten? De volledige Uitvoeringsagenda 2022 vind je hier.Op de foto van links naar rechts: Roy Geers (wethouder Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie), Carly Jansen (Mooiland) Rob Dekker (Woonstichting JOOST), Mohamed Acharki (Zayaz), Minko de Weerd (BrabantWonen) en Diny Peters (Stedelijk Huurders Platform).